𝐒𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐭 𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 𝐆𝐥𝐨𝐰 𝐁𝐨𝐤𝐤𝐢 𝐓𝐢𝐧𝐭

Mã SP:

165.000 

– GB02 – Burnt Tomato: Màu đỏ cam
– GB04 – Spicy Pepper: Màu đỏ ớt trầm pha chút ánh hồng
NHẬN MÃ GIẢM GIÁ

Hotline hỗ trợ: 0909.9999.80